Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld door Dennis Biesma, eigenaar van Palm Uitgevers, kvk 86875337, Fluessenlaan 8, 1060PP Amsterdam.

Persoonsgegevens

Op deze website verwerken wij persoonsgegevens. Bij bestellingen verzamelen wij o.a de naam, het adres en het emailadres. Voor onze nieuwsbrief is dit alleen de naam en het emailadres.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen om bestellingen aan te nemen, te kunnen verwerken en om klanten/bezoekers nieuwsbrieven te versturen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens voor bestellingen worden jaarlijks verwijderd. Persoonsgegevens voor nieuwsbrieven worden bewaard totdat de klant zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Samenwerkingspartners

Voor het verwerken van orders en nieuwsbrieven maken wij gebruik van externe platformen. Zij mogen onze klantgegevens niet ongevraagd delen met derden.

Beveiliging

Om persoonsgegevens op onze website te beschermen, is er gekozen voor een betrouwbare hostingpartij, een versleutelde (SSL) verbinding en een platform waarvoor geregeld security-updates beschikbaar komen. Wij monitoren actief op mogelijke bedreigingen en hanteren een strakke paswoord-policy.

Rechten m.b.t. persoonsgegevens

Gebruikers/klanten hebben het recht om gegevens op te vragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met avg@dennisbiesma.nl.